ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2024/03/29

ศาสตราจารย์ โทโยโกะ อาราอิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์พื้นผิว, กล้องจุลทัศน์แบบสแกนนิงค์โพรบ

การพัฒนากล้องจุลทัศน์ spectromicroscope scanning interaction spectro และการประยุกต์ต่อการสร้างโครงสร้างนาโน

การค้นคว้าวิจัยสเป็คโตรสโคปีเชิงกลศาสตร์นาโน โดยใช้กล้องจุลทัศน์พลังงานระหว่างอะตอมแบบไม่สัมผัสและสูญญากาศ

กลับสู่ด้านบน