ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2017/05/23

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ SAKURAI, Kouhei

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน