ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2019/02/15

รองศาสตราจารย์ IKEGAMI, Takayuki

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Art Education, Graduate School of Education
สาขาวิชา Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน