ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/09/24

รองศาสตราจารย์ POZAR NORBERT

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Mathematical and Physical Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Mathematical and Physical Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Computational Science, School of Mathematics and Physics, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

crystalline曲率流のlevel set法

Homogenization of free boundary problems

กลับสู่ด้านบน