ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2022/05/30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ITATANI, Tomoya


องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

非標準的治療等の選好の検討を通した多文化にセンシティブなインタラクションの支援

医療的ケア児の参画とテクノロジーの融合による当事者参画型災害備えシステムの開発

医療的ケア児の医療物資をiPadで画像認識しIoTで管理する災害備蓄アプリの開発

GISによる地域支援事業と地域ニーズのリアルタイム可視化システムの開発

กลับสู่ด้านบน