ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2023/06/06

รองศาสตราจารย์ YAMASHITA, Satoshi

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา Course in Chemistry, School of Chemistry, College of Science and Engineering
สาขาที่เชี่ยวชาญ

パラゴムノキの天然ゴム合成酵素複合体の構造・機能解析

フラボノイドやリグナンなどの脂溶性化合物生合成関連酵素の構造・機能解析

กลับสู่ด้านบน