ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/09

ศาสตราจารย์ NAKANO, Ryoko

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชานิติศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of International Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ

กลับสู่ด้านบน