ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2018/04/02

รองศาสตราจารย์ ทาคาฮิโระ โซเอตะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเคมี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา
สาขาที่เชี่ยวชาญ วิชาเคมีอินทรีย์สังเคราะห์, วิชาเคมีโลหะอินทรีย์

การพัฒนาปฏิกิริยาอสมมาตรด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

การพัฒนาปฏิกิริยาชนิดใหม่ที่ใช้ไอโซไซยาไนด์

สังเคราะห์สสารทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ทางชีวิภาพ

กลับสู่ด้านบน