ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/01/22

ศาสตราจารย์ มิจิโกะ อินางากิ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Health Sciences, Graduate School of Phamaceutical Science
Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ โรคเรื้อรัง, การศึกษาผู้ป่วย, คุณภาพชีวิต, โรคเบาหวาน, ผู้ป่วยจิตวิทยา, ระยะสุดท้าย

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับกรรมวิธีการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

กลับสู่ด้านบน