ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/31

รองศาสตราจารย์ อาคิระ โทริบะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย
Division of Environmental Design, Graduate School of Natural Science and Technology
สาขาวิชา School of Pharmacy, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
School of Pharmaceutical Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน, ไบโอมาร์คเกอร์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินแบบการเปิดแผ่ของสารประเภทโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

กลับสู่ด้านบน