ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

ศาสตราจารย์ ฮิเดโอะ อินาบะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Graduate School of Phamateutical Sciences
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ตับ, คุณสมบัติในการทนต่อขาดเลือด, หัวใจหยุดเต้นนอกสถานพยาบาล

การเหนี่ยวนำของ Ischemic preconditioning

การพิจารณาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาหลังจากเกิดหัวใจหยุดเต้นนอกสถานพยาบาล

อาการของโรคสรีรวิทยาของตับขาดเลือด และความผิดปกติทางการตายของเนื้อเยื่อเนื่องจากการขาดเลือด-การเปิดหลอดเลือดหัวใจ

กลับสู่ด้านบน