ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/04/10

ศาสตราจารย์ มาซาฮิโตะ ยามาดะ

องค์กรที่สังกัด สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยแพทย์ศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Medical Science, Graduate School of Medical Science
สาขาวิชา School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ระบบประสาทวิชาโรคภายใน

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับสมองการแก่ตัว, โรควิกลจริตจิตเสื่อม และอามิลอยด์

การค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน และการติดต่อทางระบบประสาท

การค้นคว้าวิจัยในเชิงคลีนิกเกี่ยวกับโรคระบบประสาท เช่น ความบกพร่องเส้นเลือดในสมอง เป็นต้น

กลับสู่ด้านบน