ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อมูลเกี่ยวกับนักวิจัย

วันที่อัพเดทข้อมูล:2020/03/26

ศาสตราจารย์ มาซาฮิเดะ โมริ


องค์กรที่สังกัด สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ สถาบันวิจัยมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บันฑิตวิทยาลัย Division of Humanities, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies
สาขาวิชา Course of Field Study of Cultures,School of Humanities, College of Human and Social Sciences
Asian Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศาสนาลับ, แมนดาลา, ประวัติของศิลปะในพุทธศาสนา

กลับสู่ด้านบน