Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư UESUGI Yoshihiko

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Thông tin Điện tử
Trường cao học Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Khoa học plasma nung chảy, cơ bản và ứng dụng của plasma có mật độ năng lượng cao, phát triển công nghệ plasma mới

Sản xuất và kiểm soát các plasma nung chảy ở nhiệt độ rất cao và sản xuất các plasma có tính chức năng ứng dụng vào các ngành công nghiệp mới

超高温核融合プラズマの生成・制御と新しい産業応用を目指した機能性プラズマの生成

Ứng dụng công nghệ điện tử công suất vào sản xuất plasma

パワーエレクトロニクス技術のプラズマ生成への応用

Phát triển kỹ thuật ứng dụng cải tiến và tạo ra Entanpy Plasma cao

高エンタルピープラズマ生成と革新的応用技術の開発

Trở về đầu trang