Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư ASAKAWA Tsuyoshi

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học bề mặt và chất hoạt tính bề mặt

Dung dịch chức năng và sự phát triển của chất hoạt tính ở ngoài bề mặt cung song sinh mới

Giải thích cấu trúc tự lắp ghép bằng phương pháp dò tìm huỳnh quang

Phân bố có chủ ý trong hệ thống mixen hỗn hợp

Trở về đầu trang