Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư YAMAGISHI Tada-Aki

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Nhựa phenol, chất dẫn xenluloza và kiểm soát tập hợp phân tử

Tổng hợp và phân tích cấu trúc nhựa hệ phenol có hàm lượng polymer chức năng

機能性高分子量フェノール系樹脂の合成および構造解析

Phát triển chức năng Oligome hệ Phenol

フェノール系オリゴマーの機能開発

Phát triển vật liệu có chức năng cao, hiệu năng cao

高機能性・高性能材料の開発

Trở về đầu trang