Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư MAEDA Katsuhiro

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học tổng hợp polymer, hóa học vật liệu có chức năng hữu cơ, cao phân tử chiral, nhận thức phân tử, vật liệu phân biệt chiral

Phát triển hệ thống (cao) phân tử liên hợp chiral π mới

Tổng hợp và ứng dụng vật liệu chức năng bằng cách sử dụng polymer xoắn ốc động lực

動的らせん高分子を利用した機能性材料の合成と応用

Sản xuất vật liệu chuyển đổi năng lượng ánh sáng mới

新規光エネルギー変換材料の創製

Trở về đầu trang