Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Trợ giảng INAOKA Pleiades Tiharu

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học
Phân loại Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Teo cơ do không hoạt động lâu ngày, kỹ thuật treo chân phía sau, lưu lượng máu trong cơ, Tali-201, chuột

Kiểm soát bằng tia phóng xạ laser - Sinh lý bệnh trạng trong quá trình phục hồi teo cơ

廃用性筋萎縮の回復過程における病態生理―放射線トレーサーによるモニタリング―

廃用性筋萎縮における伸張運動効果―放射性トレーサーによるモニタリング―

Trở về đầu trang