Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/04/01

Giáo sư KIKUCHI Mitsuru

Tổ chức phòng ban Trung tâm Nghiên cứu phát triển tâm lý trẻ em
Trường cao học Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
United Graduate School of Child Depelopment
Phân loại School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn

Sinh lý học bệnh trạng rối loạn lo âu

Nghiên cứu sinh lý học bệnh tâm thần phân liệt

Nghiên cứu phát triển đại não bằng thiết bị tổng hợp MEG/NIRS

Trở về đầu trang