Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư SEKI Hiroaki

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Kỹ thuật cơ khí
Trường cao học Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Innovative Technology and Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Robot gia đình, robot di chuyển và dụng cụ phúc lợi

Phát triển cơ chế thích hợp cho robot gia đình

Hệ thống định vị cho robot di chuyển trong nhà

Phát triển thiết bị phúc lợi và giao diện

Trở về đầu trang