Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư HIGASHI Hidenori

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên
Trường cao học Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Natural System, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Carbon dioxide siêu tới hạn, sự cân bằng pha, phương pháp động lực học phân tử

Đo đạc và ước lượng độ hòa tan của chất tan trong Carbon dioxide siêu tới hạn

Ước lượng và tương quan của sự cân bằng pha tại áp suất cao

Dự đoán các đặc tính chất lỏng bằng cách mô phỏng phân tử

Trở về đầu trang