Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/06/08

Phó giáo sư KUWABARA Takayuki

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn Nguồn điện từ năng lượng mặt trời từ phân tử hữu cơ, hợp chất quang nhân tạo

Nghiên cứu về EL hữu cơ

Nghiên cứu về tổng hợp ánh sáng nhân tạo

人工光合成に関する研究

Nghiên cứu về pin mặt trời màng mỏng hữu cơ

有機薄膜太陽電池に関する研究

Nghiên cứu về chức năng của lớp màng mỏng

Trở về đầu trang