Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/04/02

Phó giáo sư MATSUDA Yosuke

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of School Education, Graduate School of Education
Phân loại Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Giáo dục, trường học, xã hội hiện đại

Nghiên cứu thực chứng về thuyết động lực cải cách giáo dục trong thời đại thực hiện phân quyền địa phương

Nghiên cứu thực chứng về trẻ em, giới trẻ và trải nghiệm trong cuộc sống, trong học đường của họ trong xã hội hiện đại ngày nay

Nghiên cứu lịch sử xã hội học đề tài "sự chuyển đổi từ trường học đến công việc" sau chiến tranh

Trở về đầu trang