Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư INOKUMA Takao

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Thông tin Điện tử
Trường cao học Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Electrical Engineering and Computer Science, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Electrical and Computer Engineering, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Thể bán dẫn, vật liệu lớp màng mỏng, cấu tạo nano

Phân tích tính chất vật lý và ứng dụng cấu trúc nano chất bán dẫn

Trở về đầu trang