Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/07/04

Phó giáo sư KUMITA Mikio

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hệ thống tự nhiên
Trường cao học Division of Natural Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Natural System, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Hút bám, sinh khối và sóng siêu âm

Phát triển máy đông lạnh dạng bám hút

Khí hóa sinh khối gỗ bằng cách phân giải nhiệt

Xử lý nước có chứa chất mùn bằng phương pháp chiếu xạ sóng siêu âm

Trở về đầu trang