Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư YAMAGUCHI Takahiro

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Hóa điện, chức năng hóa điện cực hóa học, di chuyển điệnt ử và hoàn trả khí oxy

Nghiên cứu về chức năng hóa điện cực hóa học

Phát triển điện xúc tác không bạch kim để giảm khí oxy

Trở về đầu trang