Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Trợ giảng HIKIZU Masatoshi

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Kỹ thuật cơ khí
Trường cao học Division of Mechanical Science and Engineering, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Mechanical Engineering, College of Science and Engineering

Lĩnh vực chuyên môn Giải pháp chuyển động theo trình tự

Nghiên cứu về các máy trợ lực

Giảm biến động mô-men xoắn bằng cơ cấu biến đổi hình dạng phi tuyến

Kiểm soát vận động của robot bằng giải pháp chuyển động theo trình tự lặp lại

Trở về đầu trang