Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/04/02

Phó giáo sư KATO Takahiro

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of School Education, Graduate School of Education
Phân loại School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Giáo dục giảng viên, giáo trình, nâng cao chất lượng thực tiễn của buổi học

Phát triển chương trình giảng dạy và phương pháp giáo dục tại các trường

Phát triển phương pháp hỗ trợ hiệu quả trong quá trình phát triển chương trình giảng dạy theo nhóm giáo viên

Về sự thay đổi cấu trúc học lực trong giáo dục nhà trường có trọng tâm là “học tổng hợp”

Trở về đầu trang