Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/06/13

Giáo sư ETOH Nozomu

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of Art Education, Graduate School of Education
Phân loại Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Điêu khắc, khắc và nặn, dựng khuôn

Nghiên cứu về điêu khắc

Về các yếu tố tạo hình trong điêu khắc

Trở về đầu trang