Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/31

Phó giáo sư HARADA Katsumi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of School Education, Graduate School of Education
Phân loại School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Hướng dẫn trường học, tư vấn giáo dục, tâm lý học lâm sàng, liệu pháp tâm lý

Hỗ trợ học sinh nhi đồng đã phát triển năng lực lý giải lâm sàng về tâm lý trong các cơ sở giáo dục trường học

Phân tích chủ đề tâm lý học thời thơ ấu - thời thanh niên

Trở về đầu trang