Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư ASAI Hitoshi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Phân loại Department of Physical Therapy,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Cảm nhận vị trí đứng, điều khiển tư thế đứng

Trở về đầu trang