Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư OHTA Akio

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Vật lý hóa bề mặt và chất hoạt tính bề mặt loại axít amin

Nghiên cứu về dung dịch hợp chất lưỡng ái bằng phép đo nhiệt lượng

Đặc tính kết hợp của chất hoạt tính bề mặt và chất hoạt tính bề mặt loại axít amin

界面活性剤およびアミノ酸型界面活性剤の会合特性

Tác dụng tương hỗ giữa vật liệu sinh học và chất hoạt tính bề mặt

生体関連物質と界面活性剤の相互作用

Trở về đầu trang