Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư KITAMURA Kei-ichiro

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Phân loại Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Đo đạc thông tin cơ thể sống không cần xâm nhập, phòng chống chứng loãng xương cột sống và mô hình vảy

Đo đạc thông tin cơ thể sống không cần xâm nhập

非侵襲的生体情報計測

Nghiên cứu về chuyển hóa xương dùng vảy cá làm mô hình xương

ウロコを骨モデルとした骨代謝に関する研究

Trở về đầu trang