Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/04/13

Giáo sư YAMAMOTO Taku

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of English Education, Graduate School of Education
Phân loại Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
American-British Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Nhà văn RL Stevenson, văn học Nam Thái Bình Dương và Chủ nghĩa hậu thực dân

Bình luận tác phẩm của RL Stevenson

Văn học Thái Bình Dương

Đào tạo tiếng Anh

Trở về đầu trang