Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/04/13

Giáo sư OOMURA Masaaki

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of Art Education, Graduate School of Education
Phân loại Course in Curriculum Studies, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Hình ảnh, tranh sơn dầu và tranh màu keo

Phương pháp vẽ trên vải

Lịch sử kỹ thuật hội họa và khoa vật liệu

Hội họa

Trở về đầu trang