Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/29

Trợ giảng SUGITANI Kayo

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học Division of Health Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Health Sciences,Graduate School of Medical Science
Phân loại Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Tái sinh sợi trúc trung khu thần kinh và hoạt tính kháng khuẩn

Cải tiến phương pháp kiểm tra lâm sàng

Ứng dụng cho loài động vật hữu nhũ và cơ chế hoạt tính của phân tử tái sinh trung khu thần kinh

Hoạt tính kháng khuẩn và kiểm tra vi khuẩn lâm sàng

Trở về đầu trang