Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Trợ giảng NAGATA Kyoko

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học
Phân loại Department of Nursing,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Chăm sóc thần kinh, bệnh bạo hành

Nghiên cứu về tái hòa nhập xã hội của bệnh nhân tâm thần phân liệt

Trở về đầu trang