Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/10/03

Giáo sư BENNOU Saiichi

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường cao học Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại Asian Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Comparative Studies of Social and Economic Systems Course, School of Economics, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Hiện đại hóa

Nghiên cứu về hiện đại hóa ngành nông nghiệp của Trung Quốc

Trở về đầu trang