Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/04/13

Giáo sư TANABE Shunji

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Giáo dục học đường
Trường cao học Division of School Education, Graduate School of Education
Phân loại Course in Educational Science, School of Teacher Education, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Cải cách giáo dục và cải cách trường học

Nghiên cứu về khuynh hướng cải cách giáo dục hiện đại

Nghiên cứu về nhân quyền của trẻ em

Nghiên cứu về cải cách giáo dục ở trường học

Trở về đầu trang