Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/29

Giáo sư FURUHATA Toru

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Văn hóa Ngôn ngữ Lịch sử
Trường cao học Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại Asian Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
Course of History, School of Humanities, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Bo Hai (Bộc Hải), T'ang Hui-yao (Đường hội yếu), thế giới Đông Á

Nghiên cứu về lịch sử Bo Hai (Bộc Hải)

Nghiên cứu về "T'ang Hui-yao" (Đường hội yếu)

Nghiên cứu về lịch sử quan hệ quốc tế và giao lưu quốc tế ở Đông Á 710 thế kỷ

Trở về đầu trang