Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư BEATON Andrew

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu xã hội nhân văn - Khoa Luật
Trường cao học Division of International Studies,Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Division of Human and Socio-Environment Studies, Graduate School of Human and Socio-Environment Studies
Phân loại Global Studies Course, School of International Studies, College of Human and Social Sciences
The Course of Public Law and Policy Studies, School of Law, College of Human and Social Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Quan hệ Mỹ-Nhật Bản, ngoại giao của Nhật Bản, ngoại giao của Mỹ, quan hệ kinh tế Mỹ-Nhật Bản, chính trị Mỹ, chính trị Nhật Bản, lịch sử ngoại giao và lý thuyết về quan hệ quốc tế

Chính sách kinh tế Nhật đối với chính quyền Clinton

Chính sách của Nhật đối với chính quyền George H.W. Bush

Quan hệ Nhật - Mỹ sau chiến tranh

Trở về đầu trang