Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư OZAKI Mitsunori

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Thông tin Điện tử
Trường cao học
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn Sóng điện từ tự nhiên, nam cực, sấm

Phân tích lan truyền tầng điện ly của sóng VLF tự nhiên xung quanh trái đất bằng cách quan sát trên mặt đất và phân tích full-wave

地上観測とfull-wave解析による地球周辺自然VLF波動の電離層伝搬に関する研究

Phát triển hệ thống giám sát phạm vi - vị trí sấm sét

Trở về đầu trang