Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư HASEGAWA Hiroshi

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Thủy quyển, khôi phục môi trường và vòng đồi tự nhiên

Nghiên cứu về hoạt động của các nguyên tố vi lượng trong thủy quyển

Phát triển công nghệ cải thiện môi trường bằng cách sử dụng chu trình tự nhiên

Nghiên cứu về lưu thông các chất và dinh dưỡng tốt trong môi trường nước

Trở về đầu trang