Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư SEGI Masahito

 

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học tổng hợp hữu cơ, nguyên tố Chalcogen, hóa học kim loại hữu cơ

Sự tổng hợp và phản ứng của các loại hóa chất có tính phản ứng cao bao gồm liên kết cộng hóa trị của nguyên tố Chalcogen

Nghiên cứu tổng hợp về phối tử bất đối xứng có nguyên tố Sulfur hoặc Selenium

Phát triển phản ứng tổng hợp mới dựa vào hóa học dị nguyên tử hữu cơ và kim loại hữu cơ

Trở về đầu trang