Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Giáo sư TAKAHASHI Kohshin

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn pin mặt trời hữu cơ, Hóa điện

Nghiên cứu về pin mặt trời màng mỏng hữu cơ

有機薄膜太陽電池に関する研究

Nghiên cứu phân ly nước một cách hiệu quả bằng chất xúc tác điện cực

Trở về đầu trang