Chuyển tới nội dung chính

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/03/22

Giáo sư OZAKI Noriyuki

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Y
Trường cao học Division of Medical Sciences, Graduate School of Medical Science
Division of Neuroscience, Graduate School of Medical Science
Phân loại School of Medicine, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Đau nội tạng, sự đau đớn, cảm giác nội tạng, đau cơ, giải phẫu thần kinh, khoa giải phẫu

Giải thích cơ chế đau

Giải thích cơ chế đau nội tạng

Trở về đầu trang