Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/06/30

Phó giáo sư Hiroshi Furusho

Tổ chức phòng ban Lĩnh vực nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và y tế - Khoa Chăm sóc sức khỏe
Trường cao học
Phân loại Department of Laboratory Sciences,School of Health Sciences, College of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences
Lĩnh vực chuyên môn Nội khoa Nội khoa về cơ quan tuần hoàn Chứng loạn nhịp tim

Rung tâm nhĩ

Liệu pháp phi dược lý cho chứng loạn nhịp tim

Điều trị với thiết bị cấy ghép

Trở về đầu trang