Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/11/01

Phó giáo sư MAKI Teruya

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại School of Chemistry, College of Science and Engineering
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học phân tích, hệ sinh thái vi sinh vật, hóa học môi trường, hóa học phân tích sinh vật, sinh vật học đại dương, sinh vật học trong không khí, tuần hoàn tài nguyên và công nghệ sinh học hóa chất

Giải thích mối liên hệ giữa sự sinh trưởng và hủy diệt của thực vật phù du sống dưới biển với các hóa chất và áp dụng vào trong kỹ thuật phòng tránh thủy triều đỏ

海洋植物プランクトンの消長と化学物質の関わり合いの解明とその赤潮防除技術への活用

Giải thích vai trò của hệ sinh thái vi sinh vật trong vòng tuần hoàn Arsen của thủy quyển và ứng dụng vào việc làm sạch môi trường

水圏のヒ素循環における微生物生態系の役割の解明とその境浄化への応用

Giải thích tính đa dạng của nhóm vi sinh vật được vận chuyển cự ly dài bởi cát vàng Bioaerosol

黄砂バイオエアロゾルによって長距離輸送される微生物群の多様性の解明

Trở về đầu trang