Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2017/05/23

Phó giáo sư Ikai Tomoyuki

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn

Phát triển vật liệu cách ly đồng phân quang học có ích và chất xúc tác bất đối xứng polymer mới mang tính chọn lọc cao và hiệu suất cao

高選択かつ高効率な新規高分子不斉触媒および実用的光学異性体分離材料の開発

Tổng hợp và ứng dụng cấu trúc polymer đặc biệt có polisaccarit trong cấu trúc cơ bản

Trở về đầu trang