Chuyển tới nội dung chính
  • Top Page
  • Thông tin nghiên cứu sinh

Thông tin nghiên cứu sinh

Ngày cập nhật dữ liệu:2018/03/13

Giáo sư MAEDA Hajime

Tổ chức phòng ban Khoa Khoa học và Kỹ thuật - Khoa Hóa học ứng dụng
Trường cao học Division of Material Chemistry, Graduate School of Natural Science and Technology
Division of Material Sciences, Graduate School of Natural Science and Technology
Phân loại
Lĩnh vực chuyên môn Hóa học tổng hợp hữu cơ, quang hóa học hữu cơ, hóa học kim loại hữu cơ

Nghiên cứu phát triển phản ứng quang hóa có tính chọn lọc và hiệu suất cao

高効率、高選択的な光化学反応の開発に関する研究

蛍光性物質の分子設計に関する研究

典型元素の特性を利用する有機合成反応の開発に関する研究

Trở về đầu trang